easypin easypin Receptor easypin Upravnik easypin
Sistem Easypin je del celovitega elektronskega sistema za nadzor objektov.

Objekti so lahko hoteli, apartmaji, počitniška naselja, kampi, poslovni in industrijski kompleksi, stanovanja ...

• Namenjen je izdajanju elektronskih ključev za pametne ključavnice vhodov v objekte in sobe.

• Vhodi v objekte so lahko zunanji ali notranji. Zunanji vhodi so lahko skupni, notranji pa so skupni ali zasebni.

• Izdaja ključev poteka preko spletne strani hotel.easypin.eu.
easypin Notranji zasebni vhodi
Notranji skupni vhodi
Zunanji vhodi
easypin Receptor izdaja ključe gostom.

Kluč gosta lahko odklepa:
en notranji zasebni vhod,
več notranjih skupnih vhodov,
več zunanjih vhodov.


easypin Upravnik izdaja ključe osebju.

Ključi osebja lahko odklepajo enega ali več zunanjih ali notranjih vhodov.